Valda inställningar:

Forskningsanslag 2021


Styrelsen för Stiftelsen KMA har vid sitt styrelsemöte den 27 oktober beslutat att dela ut anslag om totalt 2 miljoner kronor för år 2021. Totalt har 32 ansökningar behandlats och av dessa har 20 sökanden inom ögonforskning fått mottaga anslag, se vidare bifogad länk Forskningsanslag 2021


Skriven av:
Lena Bergström
2021-11-20 16:26