Valda inställningar:

 

Enskilda bidrag

Stiftelsen KMA har träffat överenskommelse med Synskadades Stiftelse om att de åtar sig att i sin helhet ansvara för KMA:s bidragsgivning till enksilda synskadade genom digitalt ansökningsförfarande. Detta innebär självklart att du fortsatt kan söka och erhålla bidrag från KMA men din ansökan skall gå till Synskadades Stiftelses som behandlar ansökan.!

Nedanstående information under uppdatering

För information om Stiftelsen KMA:s bidragsändamål och villkor, se bifogad länk
villkor för ansökan enskilda bidrag 2018. 

Fortsättningsvis ska SRF:s gemensamma ansökningsblankett användas och finns att tillgå på SRF:s hemsida www.srf.nu under rubriken "Stöd och service".

För information och ansökningsblankett är du välkommen att kontakta Yvonne Gille, telefon 08-39 91 54, e-post: yvonne.gille@srf.nu.

Information som avser Stiftelsen KMA:s övriga ärenden handläggs av stiftelsens sekreterare Eisabet Svenningson
e-post: kma@stiftelsenkma.com.