Valda inställningar:

Forskningsanslag 2019


Styrelsen för Stiftelsen KMA har vid sitt styrelsemöte 8 oktober 2019 fastställt årets mottagare av forskningsanslag. Av årets 27 ansökningar får 17 ögonforskare dela på totalt 2 miljoner kr med belopp mellan 80 000 kr upp till 200 000 kr.


Resultatet redovisas under bifogad länk forskningsanslag 2019


Skriven av:
Lena Bergström
2019-10-29 10:54