Valda inställningar:

Forskningsanslag 2018


Stiftelsen KMA har vid sitt styrelsemöte den 10 oktober beviljat anslag till ögonforskning till 18 forskare om totalt 2 miljoner kronor enligt bifogad förteckning. (klicka på länken nedan för att se informationen)


Forskningsanslag 2018


 


Skriven av:
Lena Bergström
2018-11-04 14:48