Valda inställningar:

KMA-dagen 2017


 


Ett referat från KMA-dagen med ett litet bildgalleri finns nu tillgängligt via nedanstående länk. För mottagare av förtjänsttecken och forskningsanslag som önskar erhålla sin personliga bild vänligen kontakta Lena Bergström via mail kma@stiftelsenkma.com.


referat KMA-dagen 2017


Skriven av:
Lena Bergström
2017-04-26 18:05