Valda inställningar:

Forskningsanslag 2010


KMA beslutade vid sitt styrelsesammanträde den 14 oktober 2010 att dela ut 1630000 kronor till forskning. Läs mer om mottagarna av forskningsanslag och deras projekt på följande sida:  Forskningsanslag 2010


 


Skriven av:
Lena Bergström
2010-11-09 10:58