Valda inställningar:

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, leds 
av en styrelse bestående av följande ledamöter:

Hedersordförande:
H.M. Drottning Silvia
Ledamöter:
Helena Eriksson, Ordförande, mobil 0703-61 43 70
Helen von Sydow, vice ordförande
Gerhard Winroth, Kassaförvaltare
Per Arne Krantz
Tiina Nummi-Södergren, SRF
Fatima Pedrosa Domellöf
Lena Rosengren
Charlotte André

Adjungerad sekreterare:
Elisabet Svenningson


Revisorer:
Auktoriserad revisor Evy Jakobsson, PWC
Suppleant:
Auktoriserad revisor Kerstin Moberg, PWC

Stiftelsens adress:
Stiftelsen KMA
c/o Elisabet Svenningson
Västmannagatan 12
111 24 Stockholm
mobil 070-646 92 22
e-post: kma@stiftelsenkma.com