Valda inställningar:

Verksamhet

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har under
år 2021 lämnat bidrag till följande organisationer och föreningar:

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, Stockholm Gotland
Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB
Unga med synnedsättning Syd
Unga med synnedsättning Norr
Unga med synnedsättning Mitt
Unga med synnedsättning Stockholm
Riksorganisationen Unga med synnedsättning
Ledarhundsklubben på Gotland och i Stockholms län
Föreningen Sveriges ledarhundsförare, SLHF
Synskadades förening i Kristianstad-Bromölla
Riksförbundet Ekeskolans Vänner
Synskadades Riksförbund, SRF
SRF Halland
SRF Stockholm Gotland
SRF Västernorrland

Dessa bidrag har beviljats bland annat för lägerverksamhet för synskadade barn, utbildning, nordiskt samarbete och hjälpverksamhet bland behövande synskadade.

KMA har under 2021 delat ut 2 miljoner i anslag till medicinsk forskning rörande
synskador.

KMA har under 2021 lämnat ekonomiskt bidrag till enskilda sökanden.