Valda inställningar:

Forskningsanslag 2009


KMA beslutade vid sitt styrelsesammanträde den 14 oktober 2009 att dela ut 2 020 000 kronor till forskning. Läs mer om mottagarna av forskningsanslag och deras projekt på följande sida: Forskningsanslag 2009


Skriven av:
Birgitta Lindgren
2009-10-29 13:00