Valda inställningar:

Forskningsanslag och studiestipendier 2022


 


För forskningsanslag påbörjas ansökningsperioden den 1 maj och avslutas 31 augusti, se vidare under fliken Forskningsanslag.


För studiestipendier påbörjas ansökningsperioden 1 augusti och avslutas 15 september, se vidare under fliken Studiestipendier.


 


Skriven av:
Lena Bergström
2022-04-10 10:43