Valda inställningar:

KMA-dagen den 31 maj 2009


Den 31 mars 2009 hade Stiftelsen KMA sin konferensdag i Läkarsällskapets lokaler i Stockholm. Prinsessan Christina, fru Magnuson delade ut forskningsanslag, diplom och KMA:s förtjänsttecken.

KMA-dagen, den 31 mars 2009, hade lockat drygt 100 deltagare från hela landet. KMA-dagen hålls vartannat år.

Prinsessan Christina, fru Magnuson delade ut forskningsanslag/diplom från Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade och Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond.

Prinsessan Christina, fru Magnuson delade även ut förtjänsttecken till elva personer som uppmuntran och tack för arbete och engagemang i KMA och KMA:s länsorganisationer.

Programmet innehöll ett vetenskapligt symposium under rubriken "Åldersrelaterad makuladegeneration - nya infallsvinklar" med Anders Kvanta som moderator och Christina Frennesson, Lennart Berlin, Mario Economou, Lena Ivert och Lene Martin, som föreläsare, samtliga mottagare av KMA:s forskningsanslag.

Gunilla Stenberg Stuckey, f d rektor på Tomtebodaskolans resurscenter, föreläste om Louis Braille, punktskriftens skapare. 

Anders Rönnbäck, Annica Winberg och Kim de Verdier, alla tre från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn, föreläste under rubriken "Att delta på lika villkor - faktorer i lärandemiljön som påverkar den punktskriftsläsande elevens möjligheter till delaktighet och aktivitet".

Bildgalleri
Marie Burstedt, Lennart Berglin, Karl Engelsberg och Maria Kugelberg mottog KMA:s forskningsanslag ur Prinsessan Christina, fru Magnusons hand. 


Burstedt MarieBerglin Lennart


Engelsberg KarlKugelberg MariaPrinsessan Christina, fru Magnuson delade ut förtjänsttecken till Britt Arleheim, Birgitta Wennberg och Ola Johannesson som i många år arbetat i KMA och KMA:s länsorganisationer.
Arleheim BrittWennberg Birgitta


Johannesson Ola


Skriven av:
Birgitta Lindgren
2009-05-11 16:28