Valda inställningar:

Forskningsansökningar


Stiftelsen KMA har beslutat att för år 2022 reservera ett belopp om 2,5 mkr till forskningsanslag.
Ansökningsperioden för år 2022 påbörjas 1 maj och avslutas 31 augusti.
se vidare under fliken "Forskningsanslag" på vår hemsida.


Skriven av:
Lena Bergström
2021-12-20 11:02