Valda inställningar:

Förändring antal styrelseledamöter samt 2022 års styrelsemöten


Stiftelsen KMA:s styrelseledamot Gunilla Stenberg Stuckey har efter många års gediget arbete och engagemang i styrelsen beslutat att lämna sin post från och med årsskiftet 2021/2022. Posten kommer inte att återbesättas. 


Kommande styrelsemöten under 2022:
28 april
19 oktober
14 december


Skriven av:
Lena Bergström
2021-12-20 10:48