Valda inställningar:

Ansökningar och styrelsemöte


Nästa styrelsemöte äger rum 27 oktober 2021.


Organisationers ansökningar om bidrag samt ansökningar om studiestipendium ska vara inregistrerade senast 15 september, se vidare under fliken "organisationsbidrag" respektive "studiestipendier" på vår hemsida. Ansökningarna behandlas därefter vid mötet den 27 oktober.


Skriven av:
Lena Bergström
2021-09-14 12:52