Valda inställningar:

Ansökningar organisationsbidrag


Perioden för att inkomma med organisationsansökningar digitalt har påbörjats 1 februari och avslutas senast 15 mars. Se vidare under flik "organisationsansökningar"


Styrelsen kommer att fatta beslut om anslag vid sitt styrelsemöte den 14 april.


 


Skriven av:
Lena Bergström
2021-02-10 11:16