Valda inställningar:

Forskningsanslag beviljade för år 2020


Styrelsen för KMA har vid sitt styrelsemöte den 14 oktober 2020 beslutat att bevilja totalt 2 miljoner kronor till 17 forskare inom ögonforskningen, se bifogad länk Forskningsanslag 2020


Skriven av:
Lena Bergström
2020-11-09 14:04