Valda inställningar:

Nästa styrelsemöten samt ansökningsperioder


Nästkommande styrelsemöten i Stiftelsen KMA äger rum 10 oktober 2018 samt 6 december.


Ansökningsperiod för forskningsanslag 1 maj - 31 augusti 2018


Ansökningsperiod för studiestipendier 1 augusti - 15 september 2018


Nästa ansökningsperiod för organisationsansökningar 1 augusti - 15 september 2018


Se vidare under respektive flik för vidare information om den digitala ansökningshanteringen.


Skriven av:
Lena Bergström
2018-05-13 11:37