Valda inställningar:

Ansökan om enskilda bidrag 2018


Stiftelsen KMA har träffat överenskommelse med Synskadades Riksförbund (SRF) om att SRF från och med år 2018 åtar sig att i sin helhet ansvara för KMA:s bidragsgivning till enskilda synskadade.


För ytterligare information om handläggningen av enskilda bidrag vänligen gå in under fliken "Enskilda bidrag" samt "Ansökningsblanketter".


Kontaktperson för SRF:s handläggning samt ansökningsblankett:
Yvonne Gille, telefon 08-39 91 54, e-post: yvonne.gille@srf.nu.


Skriven av:
Lena Bergström
2017-12-09 19:05