Valda inställningar:

Forskningsanslag 2017


Styrelsen för Stiftelsen KMA har vid sitt styrelsemöte 12 oktober 2017 beslutat om att dela ut forskniongsanslag om totalt 2 miljoner kronor till 18 forskare, se bifogad länk
forskningsanslag 2017


Skriven av:
Lena Bergström
2017-10-24 16:09