Valda inställningar:

Enskilda ansökningar 2018


Stiftelsen KMA kommer att från och med 2018 ändra administrationen för att söka enskilda bidrag och ej längre själva handlägga enskilda ansökningsärenden.


För att enskilda ansökningar ska behandlas av styrelsen för Stiftelsen KMA innan årsskiftet ska dessa vara stiftelsen tillhanda senast 11 december.


Ytterligare information beträffande ändrade rutiner för enskilda ansökningar kommer att fortlöpande meddelas på vår hemsida.


Skriven av:
Lena Bergström
2017-10-21 15:31