Valda inställningar:

Forskningsanslag 2007


KMA beslutade vid sitt styrelsesammanträde 2 oktober 2007 att dela ut 2 miljoner kronor till forskning. Läs mer om mottagarna av forskningsanslag och deras projekt på följande sida: Forskningsanslag 2007 


Skriven av:
Birgitta Lindgren
2007-10-23 17:24