Valda inställningar:

Enskilda ansökningar före den 1 juni


 


Enskilda ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 juni för att kunna behandlas av styrelsen före sommaruppehållet.


Arbetet med enskilda ansökningar återupptas efter den 20 augusti.


Skriven av:
Lena Bergström
2017-05-15 09:34