Valda inställningar:

Digitalisering organisationsansökningar


Som tidigare meddelats under "Nyheter" kommer digitalisering ske avseende ansökningar till studiestipendium och till forskningsanslag.


Styrelsen har vid sitt styrelsemöte de 1 december beslutat att även digitalisera ansökningar från organisationer från och med år 2017. Detta innebär att ansökningar inte längre ska skickas till nuvarande adress och inte heller skickas via mail. Inte heller gäller tidigare ansökningstider.


Mer information och detaljer kring ansökningsförfarandet kommer läggas ut på stiftelsens hemsida i slutet av december i år.


Skriven av:
Lena Bergström
2016-12-07 13:24