Valda inställningar:

Digitalisering ansökningar


Styrelsen för KMA har vid sitt styrelsemöte 6 oktober beslutat att påbörja digitalisering av nu gällande ansökningshantering.


Från och med år 2017 kommer ansökningar till forskningsanslag och ansökningar till studiestipendium att digitaliseras. Detta innebär att tidigare blanketter som kunnat hämtas på vår hemsida inte längre kan användas utan en ny ansökningsblankett för forskningsanslag och ansökningar om studiestipendium kommer att hittas på KMA:s hemsida direkt via en länk. Någon blankett i pappersform ska inte längre skickas till den nu gällande adressen. Dessutom kommer nya ansökningstider att gälla.
Mer detaljerad information om hanteringen kommer att ligga klar på hemsidan från och med januari 2017.


Skriven av:
Lena Bergström
2016-11-02 17:52