Valda inställningar:

Forskningsanslag 2016


Styrelsen för Stiftelsen KMA har vid sitt styrelsemöte den 6 oktober beslutat att för 2016 bevilja totalt 2 miljoner kronor till följande forskare, se bifogad länk Forskningsanslag 2016


Skriven av:
Lena Bergström
2016-10-19 16:12