Valda inställningar:

Ansökningstid för organisationer


Höstens ansökningar från organisationer ska vara KMA tillhanda senast 15 september för att kunna behandlas vid styrelsemötet den 6 oktober.


Skriven av:
Lena Bergström
2016-08-17 12:19