Valda inställningar:

Enskilda ansökningar senast 15 juni


Enskilda ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 juni för att dessa ska hinna bli behandlade före 1 juli. Från 1 juli till och med 10 aug är det sommaruppehåll för handläggning av ansökningar.


Skriven av:
Lena Bergström
2016-05-30 15:40