Valda inställningar:

KMA-dagen


Konferensen "KMA-dagen" som traditionsenligt genomförs vartannat år kommer att genomföras nästa år 2017 i samband med stiftelsens 100 års jubileum. Datum för KMA-dagen 2017 har preliminärt bestämts till 5 april. (Konferensen skulle ha ägt rum 2015 men ställdes in i avvaktan på 100-årsjubileet 2017.)


 


 


Skriven av:
Lena Bergström
2016-02-08 09:29