Valda inställningar:

KMA:s 90-årsjubileum den 19 april 2007Den 19 april 2007 firade KMA sitt 90-årsjubileum. Stiftelsen bildades år 1917 i Stockholm under presidium av dåvarande Kronprinsessan Margareta, som också blev nämndens första hedersordförande. Rollen som hedersordförande i stiftelsen innehar idag Prinsessan Christina fru Magnuson, som är barnbarn till Kronprinsessan Margareta.

90-årsjubileet firades med en konferensdag i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Ett hundratal gäster hade inbjudits till konferensen.

Forskare som erhållit forskningsanslag/stipendier från KMA och Stiftelsen Synfrämjandets forskningsfond fick motta dessa av Prinsessan Christina fru Magnuson.

Prinsessan Christina fru Magnuson delade också ut Kronprinsessan Margaretas förtjänsttecken till nio personer som uppmuntran och tack för arbete och engagemang i KMA och KMS:s länsorganisationer.

Bildgalleri:
Lisha Gan2007-05-24


Lisha Gan och Anders Kvanta mottog KMA:s forskningsanslag ur Prinsessan Christina fru Magnusons hand.

Lillemor Wachtmeister


Prinsessan Christina fru Magnuson delade ut förtjänsttecken till Lillemor Wachtmeister som i många år varit sakkunnig i KMA

B Öhrn o T Nummi SödergrenTiina Nummi-Södergren, ordförande i Synskadades Riksförbund tackade KMA:s ordförande Barbro Öhrn för gott samarbete
Skriven av:
Birgitta Lindgren
2007-05-25 19:05