Valda inställningar:

Forskningsanslag 2015


Styrelsen för Stiftelsen KMA har vid styrelsemötet den 8 oktober för år 2015 beviljat anslag till ögonforskning på totalt 2 miljoner kronor till följande forskare (klicka på följande länk år 2015 )


Skriven av:
Lena Bergström
2015-10-31 19:27