Valda inställningar:

Ändrad ansökningstid för organisationsbidrag


Ansökningstiden för organisationer att söka bidrag hos KMA har ändrats.


Numera ska ansökningar vara KMA tillhanda senast


1 mars på våren och 15 september på hösten.


För länsorganisationer gäller samma ansökningstid som tidigare dvs 1 mars.


Skriven av:
Lena Bergström
2015-10-11 10:45