Valda inställningar:

Stiftelsen KMA:s länsorganisation i Västernorrland


Styrelsen för De Synskadades Vänner i Västernorrlands län har under 2014 beslutat lägga ned verksamheten. Vidare kontakter hänvisas istället till SRF Ångermanland.


Skriven av:
Lena Bergström
2015-07-20 10:44