Valda inställningar:

Forskningsanslag 2014


 


Styrelsen för Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har för år 2014 beviljat anslag till synforskning på totalt 2 080 000 kronor.
Ytterligare information, se bifogad länk Forskningsanslag 2014


 


Skriven av:
Lena Bergström
2014-10-20 11:25