Valda inställningar:

Ny information och ny blankett för enskilda sökanden


Från och med 1 januari 2014 finns ny information och blankett tillgänglig för ansökan om bidrag för privatperson.
Bland annat har stiftelsens policy och regel beträffande beloppsgränsen för den sökandes taxerade årsinkomst höjts till 177600 kronor (4 prisbasbelopp). Tidigare år har 150000 kronor varit beloppsgräns för att kunna söka bidrag hos Stiftelsen KMA.


Skriven av:
Lena Bergström
2014-01-15 10:29