Valda inställningar:

Forskningsanslag som beviljats för år 2013


Styrelsen för Stiftelsen KMA beslutade vid sitt styrelsemöte 9 oktober 2013 att dela ut
2 500 000 kronor i forskningsanslag.
Mer information finns på länken Forskningsanslag 2013


Skriven av:
Lena Bergström
2013-11-05 11:53