Valda inställningar:

KMA-dagen 2013


Torsdagen den 18 april genomfördes traditionsenligt KMA-dagen som äger rum vartannat år. Konferensen avhölls i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.

KMA:s hedersordförande Prinsessan Christina Fru Magnuson delade ut diplom till mottagare av KMA:s forskningsanslag samt förtjänsttecken till medarbetare inom KMA:s arbetsnämnder. 85 gäster deltog i konferensen med bland andra representanter från KMA:s arbetsnämnder, Ögonfonden, SRF och dess anknutna länsorganisationer samt mottagare av forskningsanslag.

Avgående ordförande Barbro Öhrn hälsade alla välkomna och lämnade sedan över ordet till KMA:s nya ordförande Helena Eriksson som fortsatte presentationen av dagens program.

Programmet inleddes med ett vetenskapligt symposium med föreläsning av följande forskare
Patrik Danielson, experimentella studier av mekanismer för ärrbildning i ögats      hornhinna
Mona Lindström, cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer
Christina Lindén, nya behandlingsmetoder vid keratoconus
Lena Gunhaga, "att styra stamceller" - lärdomar vid ögats utveckling.

Härefter utdelades diplom och förtjänsttecken och sist på förmiddagens program var Mark Levengood inbjuden som pratade om "Att famla i blindo". En mycket uppskattad och underhållande programpunkt.

Dagen avslutades med lunch.


Nedan följer ett bildarkiv på mottagare av forskningsanslag tillsammans med Prinsessan Christina, Fru Magnuson samt KMA:s styrelseledamot professor Per Fagerholm.

Mona LindströmMona Lindström

Lena GunhagaLena Gunhaga


Monika GrudzinskaMonika Grudzinska

Patrik DanielsonPatrik Danielson

Christina LindénChristina Lindén

Maria Thereza PerezMaria Thereza Perez


Skriven av:
Lena Bergström
2013-05-24 11:05