Valda inställningar:

Ny ordförande vald vid årsmötet 17 april 2013


Helena Eriksson, medlem i styrelsen sedan 2009, valdes till ny ordförande i Stiftelsen KMA i samband med styrelsens årsmöte den 17 april. Helena Eriksson efterträder stiftelsens tidigare ordförande Barbro Öhrn som i och med årsmötet lämnar ordförandeskapet samt styrelsen.


Skriven av:
Lena Bergström
2013-04-19 13:58