Valda inställningar:

Forskningsanslag 2013


En ny ansökningsblankett för forskningsanslag avseende år 2013 kommer att finnas tillgänglig senast månadsskiftet jan/febr.


Observera att även professorer numera har möjlighet att söka forskningsanslag från stiftelsen.


Skriven av:
Lena Bergström
2012-12-29 09:47