Valda inställningar:

Forskningsanslag 2012


Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade - KMA har vid sitt styrelsemöte den 10 oktober 2012  beslutat dela ut 1 994 000 kronor till forskning. Mer information om forskningsmottagarna och deras projekt kan du läsa på följande sida
Forskningsanslag 2012


Skriven av:
Lena Bergström
2012-10-24 10:02