Valda inställningar:

90 års jubileum


I år 2007 är det 90 år sedan Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade bildades.


Skriven av:
Birgitta Lindgren
2007-01-29 21:40