Valda inställningar:

Forskningsanslag 2011


Stiftelsen Kronprisessan Margaretas arbetsfond för synskadade, KMA, har vid sitt styrelsemöte den 12 oktober 2011 beslutat att dela ut 1 997 000 kronor till forskning. Mer information om forskningsmottagare och deras projekt kan du läsa på följande sida. Forskningsanslag 2011


Skriven av:
Lena Bergström
2011-10-26 09:04