Valda inställningar:

KMA-dagen 2011


Torsdagen den 31 mars 2011 genomfördes traditionsenligt KMA-dagen som äger rum vartannat år. Konferensen avhölls i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.

KMA:s hedersordförande Prinsessan Christina Fru Magnuson delade ut forskningsanslag, diplom och KMA:s förtjänsttecken.
95 gäster deltog i konferensen med bland andra representanter från KMA:s arbetsnämnder, Ögonfonden, SRF och dess anknutna länsorganisationer samt mottagare av forskningsanslag och stipendier.

Välkomsttal av KMA:s ordförande Barbro Öhrn och Ögonfondens ordförande Lennart Nolte inledde dagens program med KMA:s vice ordförande, Gunnar Dyhre, som programpresentatör.
Efter utdelning av forskningsanslag, stipendier och förtjänsttecken ur Prinsessan Christina Fru Magnusons hand fortsatte förmiddagens program med ett uppskattat framträdande av författaren och historikern Christopher O´Regan. Innan lunch avhölls ett vetenskapligt symposium avseende "Hornhinneforskning idag" med föreläsning av professor Per Fagerholm, Överläkare Beatrice Peebo, Ph.D. Neil Lagali och Dr. Ulla Edén.

Eftermiddagens program bestod av två gästföreläsare, dels psykolog Carin Modén som höll ett föredrag om "Synproblem trots god synskärpa", dels fil.kand. Catarina Reinestam, som är anpassningslärare på Ekeskolan och som presenterade verksamheten på skolan.


Bildgalleri:
Mottagare av forskningsanslag/stipendium ur Prinsessan Christina Fru Magnusons hand:
                                        Ulla Edén
Ulla Edén
                                                Neil Lagali                                       
Neil Lagali


Mario Economou Mario Economou


                                Anders Kvanta   Anders Kvanta


Per Ekström  Per Ekström


                                 Dimitrios Bizios
Dimitrios Bizios                                                                            


Gästföreläsare Christopher O´Regan
Christopher O´Regan


Ordf i Ögonfonden Lennart Nolte       Ordf i KMA Barbro Öhrn
Lennart NolteBarbro Öhrn 


 


Skriven av:
Lena Bergström
2011-05-09 16:25