Valda inställningar:

Forskningsanslag-ändrad rutin ansökningsblankett


Från och med 2011 ska ansökan avseende forskningsanslag skickas in med följande antal:


Ansökningsblanketten: 9 buntar varav 1 original
Fullständigt forskningsprogram: 4 buntar varav 1 original
Förteckning över publicerade arbeten utöver vad som anges i ansökan: 4 buntar
Årsrapport-om ansökan avser fortsättningsanslag: 4 buntar
Förteckning över särtryck, manuskript och/eller andra handlingar: observera endast 1 exemplar.


 


 


Skriven av:
Lena Bergström
2011-04-23 09:55